Gjeldende behandlingstakster pr. 26.09.19

Ved større arbeider gis alltid kostnadsoverslag. Gis også på forespørsel ved alle arbeider. Utgifter til tekniker kommer i tillegg ved protetiske arbeider.

 • Undersøkelse med avtale om fast innkalling

 • Undersøkelse av akuttpasient / konsultasjon

 • Tannrøntgenbilder – pr. bilde

 • Tillegg for engangsutstyr pr. besøk​
   

 • Fylling med tannfarget fylling; kompositt/glassionomer

  • Én flate​

  • To flater

  • Tre flater

  • Fire flater
    

 • Fast protetikk

  • Preparering for krone

  • Farveuttak

  • Konsus – støpt

  • Sementering av løsnet krone/bro

  • Bropillar

  • Tillegg pr. ledd ved broarbeider
    

 • Proteser

  • Helsett​

  • Hel over- eller underkjeveprotese

  • Partiell over- eller underkjeveprotese

  • Rebasering

I tillegg kommet teknikerutgifter og evt. porto samt utgifter til utstyr pr besøk. Takstene dekker framstilling, tilpassing, og etterkontroller i ett år.

 • Ekstraksjoner

  • Trekking av en tann​, pr. påbegynt halvtime

  • Trekking av rotrest, pr. påbegynt 15 min

 • Anestesi
   

 • Endobehandling

  • All rotbehandling debiteres etter medgått tid med en timesats på 2 000,-
    

 • Periobehandling

  • All periobehandling med kirurgi debiteres etter medgått til med en timesats på 2 000,-​

  • Tannsteinrens – enkel

  • Tannsteinrens – vanlig

  • Tannsteinrens – omfattende, debiteres etter medgått tid pr. påbegynt 10 min med en timesats på 2 000,-
    

 • Diverse

  • Ikke møtt til avtalt time pr. 15 min​

  • Stift i rotkanalen – Radix©

  • Parapulpal stift – Stabilok©

  • Oppbygging av plastisk tannkrone

  • Studiemodeller av begge kjever

  • Midlertidig fylling

  • Bittskinne – hard

  • Bittskinne – myk

400,-​

400,-

130,-

130,-

 

500 – 850,-

950 - 1 250,-

1 350 - 1 500,-

1 490 - 1 900,-

3 500,-

120,-

2 000,-

900,-

2 500,-

1 000,-

10 000,-

6 000,-

6 000,-

1 200,-

1 000,-

500,-

140,-

150,-

400,-

500,-

540,-

150,-

1 730,-

1 000,-

425,-

1 600,-

1 000,-